นครสวรรค์ เปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่24

| |
อ่าน : 1,090

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

นครสวรรค์ เปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่24 thaihealth

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24พร้อมเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาสูงอายุทั้งจากจังหวัดต่างๆในประเทศและผู้สูงอายุจากประเทศเพื่อนบ้าน

ที่โรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญนิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเจ้าภาพได้นำการแสดงสิงโตกว่องสิวของนครสวรรค์มาแสดงให้มชม

นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยกีฬาในผู้สูงอายุ และสนับสนุนแนวทางของสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย มีนักกีฬาชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,824 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ด้วยกีฬาและนั้นทนาการ

ทางด้าน นายภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยด้วยกีฬา และนันทนาการ ต้องขอขอบคุณร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ที่ไว้วางใจให้นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิผล โดยผู้แข่งขันที่มีอายุสูงสุดฝ่ายชายอายุถึง 100 ปี ส่วนฝ่ายหญิงอายุสูสุด 93ปี จึงนับเป็นความสำเร็จของการจัดการแข่งขัน ที่ต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 24 หลังพิธีเปิดเป็นการแสดงจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสร้างความสนุกสนานจนส่งผลให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมาร่วมรำฟ้อนหน้าเวทีจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม