จิตอาสา ดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิงในชุมชน

| |
อ่าน : 1,075

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

จิตอาสา ดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิงในชุมชน thaihealth

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม

แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นั้นเกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม พวกเขาจึงรวมตัวกัน เกิดเป็นกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง (Care Giver) ออกให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน

หากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียว กลุ่มอาสาสมัครจะออกเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ จะออกเยี่ยมเดือนละ 2-3 ครั้ง และหากเป็นผู้สูงอายุที่มีคนคอยดูแล ก็จะออกเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง

ภารกิจหลัก ๆ ของทางกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง คือ คอยคัดกรองและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน มีบริการส่งเสริมสุขภาพ ออกเยี่ยมตามบ้าน และคอยให้คำปรึกษา เช่น ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา การทำกายภาพบำบัด หรือการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ

กลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง ได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยและญาติมาตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ด้วยความขยันทุ่มเท รับผิดชอบ เอาใจใส่เสมือนญาติมิตร ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดี มีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ทั้งยังทำให้สังคมเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นชุมชนท้องถิ่นที่ไม่ทอดทิ้งกัน และเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่เชื่อได้ว่าทุกคนในชุมชน จะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการบริการส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนไหนที่สนใจ อยากลองนำโมเดลการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการของ “จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวบุญจันทร์ ประสมกล้า (ประธานกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง) โทร. 089-964-1894

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม