สคบ.เข้มคุณภาพกระเช้าของขวัญ

โดย
| |
อ่าน : 3,168

ระบุรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน

 

          นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้บริโภคมักจะนิยมเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อนำไปเป็นของฝากคนรู้จักหรือเป็นสิ่งอวยพรแก่ผู้หลักผู้ใหญ่กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่นำสินค้าไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุในกระเช้าของขวัญ รวมถึงไม่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน สคบ.จึงได้ชักชวนบรรดาห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้ารายย่อยต่างๆ ประชุมซักซ้อมพร้อมกับชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติและกฎหมายระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยได้เสนอให้ผู้ประกอบการระบุรายละเอียดของสินค้าลงในสลากกระเช้าของขวัญอย่างถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ระบุวันหมดอายุของสินค้าชนิดที่มีอายุสั้นที่สุด แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อสถานประกอบการ และแสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าว่าเริ่มจากเมื่อใดถึงเมื่อใดอย่างชัดเจน ส่วนการลด แลก แจก แถม หรือโปรโมชั่นที่มีก็ต้องมีการระบุมูลค่าของรางวัล หลักเกณฑ์ รายละเอียดที่ชัดเจนด้วย ซึ่งหลังจากนี้หากพบว่าบรรดาร้านค้าหรือผู้ประกอบการรายใดทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สคบ.จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

          "หากผู้ประกอบการหรือร้านค้ารายย่อยรายใดจงใจทำผิดหรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มข้น เช่น หากพบการกระทำผิดเรื่องฉลากสินค้าไม่ครบถ้วน ผู้ขายมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ส่วนผู้ผลิตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุก 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นกรณีของแจกของแถมไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็ต้องถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 30,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น"

 

          อย่างไรก็ตาม อยากฝากผู้บริโภคที่จะซื้อของขวัญปีใหม่ให้ดูถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลัก หากพบว่าสินค้าใดไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ให้นำไปเปลี่ยนคืน หรือสามารถร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน สคบ.1166 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายก็ได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

 

update : 15-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม