โครงการ `ให้โดยเฉพาะ` ส่งต่อการให้สู่สังคม

| |
อ่าน : 1,391

ที่มา : แฟนเพจ Klongdinsor - กล่องดินสอ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Klongdinsor - กล่องดินสอ

โครงการ `ให้โดยเฉพาะ` ส่งต่อการให้สู่สังคม thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัท กล่องดินสอ จัดทำ “โครงการให้โดยเฉพาะ”

“โครงการให้โดยเฉพาะ” กิจกรรมส่งต่อการให้ของประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นอาสาสมัครร่วมกับประชากรกลุ่มอื่น ซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ในบริบทของตนเอง งานอาสาสมัครเป็นการยกระดับจิตใจของผู้ให้เห็นคุณค่าของตนเอง และยังเป็นการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา การที่ประชากรกลุ่มอื่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกับประชากรกลุ่มเฉพาะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ประชากรกลุ่มเฉพาะ ในโครงการให้โดยเฉพาะครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถาน คนพิการ เด็กในมูลนิธิ/สถานสงเคราะห์ หรือเด็กในชุมชน ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้าน

วงจรแห่งการให้ประกอบด้วย 1. กิจกรรมบริจาคหนังสือและอ่านหนังสือเสียง ในคลิปเป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางจังหวัดปทุมธานี, ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, นักเรียนจากโรงเรียนนุ่มประสงค์และโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 2. กิจกรรมแสดงละครหุ่น ในคลิปเป็นอาสาสมัครคนพิการร่วมกับคนปกติจัดแสดงหุ่นละครในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร 3. กิจกรรมเด็กเรียนรู้การแยกขยะชุมชน ในคลิปเป็นอาสาสมัครเด็กจากโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 4. กิจกรรมศิลปะสองวัย ในคลิปเป็นอาสาสมัครเด็กจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับผู้สูงอายุจากศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 5. กิจกรรมผู้สูงอายุฝึกวิชาชีพให้คนไร้บ้าน ในคลิปเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุแม่ขันคำฝึกอาชีพนวดออฟฟิศซินโดรมให้กับคนไร้บ้านจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงจังหวัดปทุมธานี และ 6. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของคนไร้บ้าน กิจกรรมจะเริ่มภายในเดือนมีนาคม

สามารถติดตามกิจกรรมให้โดยเฉพาะได้ที่ https://www.facebook.com/Klongdinsor/

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม