แลกเปลี่ยนข้อมูลออกกำลังกายสร้างสุข คน 3 วัย

| |
อ่าน : 734

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

แลกเปลี่ยนข้อมูลออกกำลังกายสร้างสุข คน 3 วัย thaihealth

2 ชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมออกกำลังกายสร้างสุข คน 3 วัย

ชุมชนบ้านห้วยเสียน จ.สุราษฏร์ธานี ขอจับมือเป็นพันธมิตรกับชาวชุมชนทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร ในการจัดกิจกรรม ‘ออกกำลังกายสร้างสุข คน 3 วัย’ ที่จะจัดทุกวันในเวลา 16.00 น. โมงเย็นพร้อมกันทั้ง 2 พื้นที่ โดยทั้ง 2 ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทางไลน์ชุมชนน่าอยู่ใต้บนอย่างเป็นภาคีหนุนเสริมพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก 6 สสส.) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่น และชุมชนบ้านห้วยเสียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม