กทม.ตรวจเข้ม น้ำแข็ง หวั่นมีเชื้อโรคช่วงหน้าร้อน

| |
อ่าน : 817

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

กทม.ตรวจเข้ม น้ำแข็ง หวั่นมีเชื้อโรคช่วงหน้าร้อน thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.ขอความร่วมมือ กทม. ทั้ง 50 เขต ลุยตรวจแหล่งผลิต-จำหน่าย น้ำแข็ง ต้องปลอดภัย ปลอดแบคทีเรีย ในช่วงหน้าร้อน

นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ขอความร่วมมือ กทม.ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง (น้ำแข็งหลอดและน้ำแข็งซองสำหรับใช้บริโภค) จำนวน 179แห่งและคุณภาพน้ำแข็งจากสถานที่ผลิตน้ำแข็งในกรุงเทพฯ จำนวน 71แห่ง โดยใช้ถุงบรรจุน้ำแข็ง 2 แบบ คือแบบถุงพลาสติกและแบบกระสอบจากสถานที่ผลิตในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2562

เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งอากาศร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ค.62 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการ ดังนี้

1.ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์จีเอ็มพี โดยลงบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารพร้อมทั้งจัดเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภค โดยส่งตัวอย่างพร้อมใบส่งตัวอย่างให้สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัยเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและทางเคมี

2.ภายหลังดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะและเก็บตัวอย่าง แล้วให้สำนักงานเขตจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3.ดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภค เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการบริโภคด้วย

"รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็ง ใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็ง แทนการใช้ถุงกระสอบ ภาชนะรองรับน้ำแข็งต้องสะอาดและดูแลสุขอนามัยของผู้ขนส่งน้ำแข็ง และเตรียมแนะนำสำหรับประชาชน ควรเลือกบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติก พร้อมบริโภคดูเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต มีข้อความระบุว่า"น้ำแข็งใช้รับประทานได้” เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค"นายสุนทรกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม