สร้างเครือข่าย พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

| |
อ่าน : 790

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สร้างเครือข่าย พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ thaihealth

สสส. ผนึกกำลังสร้างเครือข่าย พร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระหว่างเครือข่ายตำบลจัดการภัยพิบัติ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ

ด้าน ผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ผนึกและรวมตัวองค์กรภาคประชาชนที่รวมตัวกันภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. ให้การสนับสนุนสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ หลังจากที่เรามีเครือข่าย หากเกิดภัยพิบัติซึ่งจะทำให้งานมีระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือและป้องกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำงานของเครือข่าย ภายใต้การทำงานของทุกส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนงาน และร่วมกันจัดการโดยความร่วมมือของท้องที่ และท้องถิ่นและกำลังที่สำคัญที่สุด คือ จิตอาสาสมัคร จนเกิดเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโดยใช้ชื่อว่า "1 ตำบล 1 ศูนย์จัดการภัยพิบัตินำร่องพื้นที่ 30 ตำบล"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม