สสส.เล็งพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสุรา

โดย
| |
อ่าน : 1,690

 

            ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า จากผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติในปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิตพบว่า มีจำนวนประชากรวัย 15-59 ปี จำนวนถึง 5.2 ล้านคน ที่เข้าข่ายผิดปกติทางพฤติกรรมการดื่มสุราตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ในจำนวนนี้มีประมาณ 2 ล้านคน มีภาวะดื่มสุราแบบอันตราย และ 3 ล้านคนมีภาวะติดสุรา นอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมการดื่มสุราร่วมกับโรคจิตเวช ประมาณ 4 แสนคน ขณะที่จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อแก้ไขจากปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2551 มีเพียง 60,000 คน หรือคิดเป็น 1.5% ของจำนวนผู้ที่เข้าข่ายผิดปกติทางพฤติกรรมการดื่มสุรา แสดงให้เห็นถึงช่องว่างการเข้ารับบริการในระบบสุขภาพที่ยังมีอยู่มาก

 

            ในการจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบและวิธีการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาการบริโภคสุราและบำบัดรักษาผู้ติดสุรา ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1.การจัดการองค์ความรู้และการวิจัยด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา 2.การพัฒนากลไกสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ทั้งระบบสุขภาพผ่านสถานพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข ระบบบำบัดฟื้นฟูทางเลือกของชุมชน ระบบยุติธรรม ระบบสถานประกอบการ และระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และ 3.การพัฒนาเชิงนโยบายผ่านกลไกเชิงระบบและการเผยแพร่

 

         

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

update : 19-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม