ปิดเทอมสร้างสรรค์เลือกกิจกรรมให้ถูกวัย

| |
อ่าน : 1,376

ที่มา : เดลินิวส์
ภาพโดย สสส.

ปิดเทอมสร้างสรรค์เลือกกิจกรรมให้ถูกวัย thaihealth

"รับสมัคร นศ.ชาย Part Time ทำงานครัวร้านอาหารญี่ปุ่นย่านนิมมาน" "โครงการปันเสียง เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีทักษะด้านการตัดต่อเสียง" "กิจกรรม อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า (รพ.ศิริราช ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก) ครั้งที่ 1" ข้อความโฆษณา เหล่านี้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้าง สรรค์.com เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ตามหาฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม สนุกฝึกฝน เปิดโลกเรียนรู้ มีทั้งงานพาร์ทไทม์ งานจิตอาสา และค่ายพัฒนาทักษะต่าง ๆ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง"  ว่า สสส.ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่กระจายทุกภูมิภาคถึง 1,248  กิจกรรม รวมถึงการเปิดรับตำแหน่งงานพิเศษ 10,000 ตำแหน่ง ที่สำคัญปีนี้ สสส. จัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจอุดช่องโหว่ที่สำรวจพบว่า มีเด็กกว่า 43% เข้าไม่ถึงกิจกรรมอะไรเลยเพราะบ้านอยู่ไกล โดยนำร่องเพิ่มในพื้นที่ 15 จังหวัด กิจกรรมทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com

ปิดเทอมสร้างสรรค์เลือกกิจกรรมให้ถูกวัย thaihealth

ที่ผ่านมา สสส.ได้ประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัยพบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ อันดับ 1 เข้าค่าย 45% อันดับ 2ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 22.4% อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9% เมื่อแยกเป็นวัย ต่าง ๆ เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุก น่าสนใจ เช่นการ ไปเที่ยวหรือการไปทัศนศึกษา เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมให้เนื้อหารอบด้าน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความสนุก สนาน และต้องกระตุ้นความสนใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ส่วนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเน้นวิชา การ สอดแทรกประเด็นทางสังคมเข้าไปด้วยเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปพัฒนาตัวเองได้ กลุ่มเยาวชนสายอาชีวะ ควรทำกิจกรรมแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์กช็อป ไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์มากแต่ให้เน้นทักษะที่เขาจะนำไปใช้ได้ ในอาชีพ

ปิดเทอมสร้างสรรค์เลือกกิจกรรมให้ถูกวัย thaihealth

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายในวิสัยทัศน์ "เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์" โดยในปี 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือและอื่น ๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ปิดเทอมสร้างสรรค์เลือกกิจกรรมให้ถูกวัย thaihealth

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะ เด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า ปีนี้ สสส.ได้เพิ่มกิจกรรมในช่วงปิดเทอม โดยจะเน้นให้ครอบ คลุมทุกพื้นที่โดยฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด

"ถือว่าเด็กในรุ่นนี้โชคดี มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลายในช่วงปิดเทอม ถ้าเทียบกับตัวเองช่วงปิดเทอม ต้องช่วยพ่อ แม่ทำงาน"  น้องผัดไท จาก The Voice  บอกเล่า

ปิดเทอมสร้างสรรค์เลือกกิจกรรมให้ถูกวัย thaihealth

ด้าน ด.ญ.ศศิประภา อุดร "น้องกอหญ้า" วัย 11 ขวบจากโรงเรียนศิริรักษ์วิทยา บอกว่าอยากทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม แต่ไม่รู้จะทำอะไรเพราะแม่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องขายของ แต่อยากไปเรียนทำผม เพราะชอบถักเปียให้เพื่อน

สำหรับภาคีความร่วมมือกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มิวเซียมสยาม ทีเคพาร์ค สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เทสโก้โลตัส คิสซาเนีย อะเดย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายนับเราด้วยคน มิวสิคแชร์ลิ่ง เป็นต้น

ค้นหารายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ที่  Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter: pidterm

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม