ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2 ชวนเรียนรู้นอกห้องเรียน

| |
อ่าน : 1,245

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจาก สสส.

ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2 ชวนเรียนรู้นอกห้องเรียน thaihealth

สสส. เปิดโลกกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" โดย สสส. ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การเรียนรู้ในห้องเรียนควรส่งเสริมให้คู่ขนานไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีผลสำรวจจากเด็กกว่า 2,000 พบว่า เด็กกว่าร้อยละ 42 รู้สึกว่าไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์เพียงพอ และอยากให้ทางรัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งทางสสส. ได้ประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ ได้แก่ อันดับ 1 เข้าค่าย 45% อันดับ 2 ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 22.4% และ อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9% จากข้อมูลดังกล่าวจึงนำมาสู่โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมช่วยสร้างคุณค่าให้กับเยาวชนที่จะเป็นพลังของชาติในอนาคต

ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2 ชวนเรียนรู้นอกห้องเรียน thaihealth

ทั้งนี้ สสส.ร่วมกับภาคีร่วมมือกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศิลปากร มิวเซียมสยาม ทีเคพาร์ค สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์กรภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เทสโก้โลกัส คิสซาเนีย อะเดย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายนับเราด้วยคน มิวสิคแชร์ลิ่ง สนใจดูรายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter:pidterm

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม