กทม.เร่งรณรงค์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 มาตรการ

| |
อ่าน : 1,258

ที่มา : แนวหน้า

กทม.เร่งรณรงค์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 มาตรการ thaihealth

แฟ้มภาพ

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนสายพันธุ์ กทม.เร่งรณรงค์4มาตรการเข้ม

นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรค สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ในเดือนมกราคม พบการระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561เนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศเปลี่ยนมีช่วงอากาศเย็นและฝนตก รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทำให้เด็กเป็นไข้หวัดง่ายและมีโอกาสติดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย โดยเดือนมกราคม 2562 พบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 10,000 ราย เป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรค สำนักอนามัย ลงพื้นที่ควบคุมโรค และรณรงค์แนะนำป้องกันโรคแก่ประชาชน โดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรง ที่มีห้องเรียนปรับอากาศซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ง่าย สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สถานการณ์ดีขึ้นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ เชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ในปีนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B Yamagata แต่วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครฉีดให้ประชาชนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B Victorai ตามที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์การระบาดในปี 2562 แต่ไวรัสมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ จึงทำให้วัคซีนที่ฉีดไปไม่ครอบคลุมทำให้มีการระบาดพบผู้ป่วยค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี การรณรงค์อย่างเข้มข้นใน 4 มาตรการป้องกันโรค คือ ปิด หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน, ล้างมือบ่อยๆ, เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย และ หยุด เมื่อป่วยต้องหยุดเรียนหรือหยุดงาน เพื่อไม่เป็นการแพร่เชื้อ หากปฏิบัติตามอย่างจริงจังจะช่วยป้องกัน และควบคุมโรคได้

สำหรับ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 ทั้งประเทศ จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 กุมภาพันธ์2562 พบผู้ป่วยรวมจำนวน 46,648 ราย เสียชีวิต4 ราย เทียบจำนวนผู้ป่วยกับปี 2561 ผู้ป่วยรวมในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังถึง 2 เท่าจากการตรวจสอบการระบาด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยพบมากในโรงเรียน โดยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อทางการไอ จาม หรือติดต่อทางสารคัดหลั่ง ซึ่งประชาชนสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม