ถอดบทเรียนเพื่อจัดการความรู้ภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาค

| |
อ่าน : 1,610

ที่มา : แฟนเพจ Spark U อีสานบ้านเฮา ข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สสส.

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Spark U อีสานบ้านเฮา

ถอดบทเรียนเพื่อจัดการความรู้ภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาค thaihealth

กิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อจัดการความรู้ภาคีเครือข่ายใน 4 ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อจัดการความรู้ภาคีเครือข่าย 4 ภูมิภาค ในงานมีภาคีเครือข่ายจากโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมมากมาย อาทิ โครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 4 ภูมิภาค , โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ( ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ ) ระดับภูมิภาค และโครงการปลุกใจเมืองภาคอีสาน ( Spark U )

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดงาน โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. จากนั้นมีการชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน ความคาดหวัง และทิศทางการทำงานของแผนงานฯ โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ต่อด้วยการชี้แจงกระบวนการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียน โดย อาจารย์ดร.กันยิกา ชอว์ และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนตามโจทย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นโมเดลต้นไม้และโมเดลมือ โมเดลต้นไม้ประกอบไปด้วย ดิน ราก ลำต้น ปุ๋ย ใบไม้ที่ร่วงหล่น กิ่งก้าน ดอกผลและสิ่งแวดล้อม

โมเดลมือประกอบไปด้วย นิ้วโป้ง - เปิด , นิ้วชี้ - ปรุง , นิ้วกลาง - ปัน , นิ้วนาง - แปร และนิ้วก้อย - ปูม สามารถอธิบายโมเดลได้ดังนี้

1.กลางมือ+นิ้วโป้ง+ราก+ดิน+แสงแดด

เปิดโครงการ มีปัญหา/ประเด็นจากอะไร พื้นฐานชุมชนเป็นอย่างไร มีทรัพยากรอะไร สภาพปัญหา ความเป็นมา รวมถึงทัศนคติของชุมชน ใครเป็นผู้นำความคิดในการเปิดประเด็น

2.นิ้วชี้+ลำต้น+ปุ๋ย

เรื่องอะไรมาเป็นแกนในการทำงาน ต้องinput อะไร ทำแผนอย่างไร ทำโครงการอย่างไร ใช้สื่ออะไร ใครผลิต ใครมีส่วนร่วม

3.นิ้วกลาง +กิ่งก้าน+ดอกผล

เอาอะไรไปเผยแพร่ กับใคร

4.นิ้วนาง

เคยเอาแบบแผนที่เห็นมามาปรับเข้ากับงานเราอย่างไร และได้ผลอย่างไร (อันนี้อาจเน้นว่าระหว่างทำโครงการ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ใช้วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆอย่างไร)

5.นิ้วก้อย

สร้างเครือข่ายอย่างไร

6.ใบไม้ที่ร่วงหล่น

คิดว่าตำนานของโครงการเราคืออะไร อะไรเป็น key factor โมเดลเด่นเราคืออะไร ถ้าจะทำต่อ จะทำอะไรเหมือนเดิม อะไรต่างจากเดิม จะใส่ปรับแก้อีก หรือเหตุผลอื่นๆ) หลังจากนั้นจะนำไปเพื่อสกัดเป็นโมเดลในการทำงานของพื้นที่อีกครั้ง

และปิดท้ายด้วยสรุปผลกระบวนการถอดบทเรียน และนัดหมายการทบทวนการจัดการความรู้โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัยและอาจารย์กันยิกา ชอว์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม