เปิดตัว "ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 62" ระดม 1,248 กิจกรรมกระจายทุกพื้นที่

| |
อ่าน : 3,011

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอยจาก สสส.

เปิดตัว

สสส.ร่วม 22 ภาคีเครือข่าย เปิดตัวกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ปี62 “อัศจรรย์วันว่าง” ชูกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ 1,248 กิจกรรม ที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ 1 หมื่นอัตรา หวังดึงเวลาเด็กห่างหน้าจอ กระตุ้นการเรียนรู้

เปิดตัว

วันนี้ (25 ก.พ.) ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง" ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2562 มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากถึง 22 หน่วยงาน ทำให้มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ 1,248 กิจกรรม และยังมีตำแหน่งงานสำหรับเด็กทำในช่วงปิดเทอมถึง 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าปี 2561 ที่มีเพียง 3,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน สสส.ยังได้ จัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจเหล่านี้ไปสู่เพื่อนๆของเขาในพื้นที่โดยอาศัยกลไกสภาเด็กและเยาวชน

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า จากการประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ อันดับ 1 เข้าค่าย 45% อันดับ 2 ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 22.4% อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9% เมื่อแยกเป็นวัยต่างๆ เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุก น่าสนใจ เช่นการไปเที่ยวหรือการไปทัศนศึกษา เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมให้เนื้อหารอบด้าน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความสนุกสนาน และต้องกระตุ้นความสนใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ส่วนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเน้นวิชาการ สอดแทรกประเด็นทางสังคมเข้าไปด้วย เยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปพัฒนาตัวเองได้ กลุ่มเยาวชนสายอาชีวะ ควรทำกิจกรรมแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop ไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์มากแต่ให้เน้นทักษะที่เขาจะนำไปใช้ได้ในอาชีพ

ช่วงปิดเทอมเป็นเวลายาวนานต้องหากิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อดึงเด็กให้ห่างจากจอมือถือและที่สำคัญในวันที่ 24 มีนาคมนี้จะมีการเลือกตั้ง มีเยาวชนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ประมาณ 8 ล้านคน เราจึงต้องอาศัยช่วงเวลานี้เหล่าให้มีคุณภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เขาได้ลงมือปฏิบัติ กระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งเวลานอกห้องเรียนโดยเฉพาะปิดเทอม เป็นเวลาการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง ที่เราควรสร้างช่วงเวลาอันมีค่า ทั้งนี้ สสส.ได้รวบรวมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมที่น่าสนใจไว้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถค้นหากิจกรรมที่มีความหลากหลายใน 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าถึงกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายขึ้น” ดร.สุปรีดา กล่าว

เปิดตัว

ด้าน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ที่สำคัญมีสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับตำบล และระดับจังหวัด 8,870 ชุด ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมพลังของเด็กและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เด็กต้องการริเริ่มภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งตนจะประชาสัมพันธ์โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์นี้ไปยังเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายสภาเด็กฯเพื่อเป็นกระบอกเสียงต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2562 ดย.ได้มีการดำเนินกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ขณะที่ นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ ปณท.จัดกิจกรรม One Day Camp ชวนเด็ก ๆ ไปเปิดหน้าต่างบานเล็กสู่โลกใบใหญ่ สารพันเรื่องราวที่น่าสนใจบนดวงแสตมป์ทั้งของไทยและเทศในพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ส่องแสตมป์ดวงแรกของโลกและของไทย พร้อมสนุกกับกิจกรรมสะสมแสตมป์ อีกหนึ่งงานอดิเรกที่คาดไม่ถึงสำหรับเด็กยุคไอที และจะมีค่ายตะลุยโลกแสตมป์ 4 วัน 3 คืน ซึ่งจะพาเยาวชนอายุระหว่าง 11 - 14 ปี จำนวน 100 คน ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่และเรื่องราวที่อยู่บนดวงแสตมป์

สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน สถานศึกษาที่สนใจสามารถค้นหารายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter: pidterm

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม