ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs

| |
อ่าน : 1,241

ที่มา : หนังสือกลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs thaihealth

โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้า ๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายคนก็ยังมีความความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับกลุ่มโรคนี้อยู่

ความเชื่อที่ 1 : กลุ่มโรค NCDs ต้องแก่ก่อนถึงจะเป็น

คนทั่วไปเชื่อว่า ถ้าไม่แก่ กลุ่มโรค NCDs ก็คงไม่ถามหา แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น จากสถิติแล้วเราพบว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCDs นั้น เกิดขึ้นกับคนที่อายุก่อน 60 ปี มากถึง 1 ใน 4 ของคนที่เสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCDs และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่แน่ 1 ใน 4 นั้น อาจเป็นคุณ

นอกจากนี้ คนแก่ที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมการใช้ชีวิต และการเลือกกินอาหารตั้งแต่วัยทำงานทั้งสิ้น อย่ารอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน

ความเชื่อที่ 2 : กลุ่มโรค NCDs เป็นโรคของกรรมเก่า

ความเชื่อผิด ๆ ของคนไทยที่มักเชื่อว่าการป่วยเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs นั้น อาจเกิดจากผลกรรมในอดีตชาติที่เคยไปทำกรรมไม่ดีกับใครไว้ จึงต้องมาชดใช้ด้วยการเจ็บป่วยในชาตินี้ แต่ในความจริงแล้วการเจ็บป่วยเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs นั้น มาจากกรรมในปัจจุบันที่สะสมจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด และ ความเครียด ดังนั้น จงอย่าโทษกรรม แต่ให้โทษพฤติกรรมของตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ลงนามบันทึกความร่วมมือ  หนังโป๊  “ควอลิตี้ ไทม์”  การดุแล  ศาสนาคริสต์  ทีม (เพื่อ)ชาติหมา  การรักษาสิ่งแวดล้อม  ทาน  วัดกัลยาณมิตร  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  เชื้อแบคทีเรีย  การตลาดอาหารไทย  ไฮเทค  แพทย์ปัจจุบัน  โมเดล  คลังปัญญา  อ่อนแอ  สัมมนาวิชาการ  เซ็กซี่มาเก็ตติ้ง  สำนักโภชนาการสมวัย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม นักวิชาการสนับสนุนงานนวัตกรรม นักวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นักวิชาการด้านการประเมินผล  รัฐไม่สน คนไทยสูบบุหรี่มากขึ้น  ระบบเบรก  การบริการรักษาสุขภาพ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.