ติดตามสภาพอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง-ภัยแล้ง

| |
อ่าน : 694

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามสภาพอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง-ภัยแล้ง thaihealth

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ติดตามสภาพอากาศเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน พร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่การเกษตร-แหล่งน้ำภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากผลตรวจคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมควบคุมมลพิษในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง จึงติดตามข้อมูลผลตรวจสภาพอากาศเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ โดยกรมฝนหลวงฯจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดจันทบุรี ณ สนามบินท่าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งของภาคตะวันออกโดยเฉพาะ

ด้านหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนเร็วจังหวัดนครสวรรค์ จะติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีแนวโน้มการพัฒนาตัวของเมฆได้ดี หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดนครสวรรค์ จะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานทันที

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ และน่าน อยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งบริเวณภาคเหนือมีพื้นที่ที่เกิดการเผาไหม้และมีลมตะวันตกที่พัดพาฝุ่นละอองจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือด้วย กรมฝนหลวงฯ จึงติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมวางแผนช่วยบินปฏิบัติการบรรเทาปัญหาดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่ม  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงมีพื้นที่การเกษตรที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งมากขึ้น กรมฝนหลวงฯ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่นจะติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากสภาพอากาศมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการในภารกิจการคลี่คลายปัญหาฝุ่นละอองในอากาศและปัญหาภัยแล้งบริเวณพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม