ดึงสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 7,583

สวมหมวกนิรภัย 100%

 

          นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รักษาการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ได้ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และมูลนิธิด้านความปลอดภัยทางถนนกว่า 60 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุฯลฯ จัดงาน "รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาตลอด ทั้งการประกาศให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปี 2554-2563 หรือมีอัตราการตายไม่เกิน 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของ "ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน" ได้เสนอการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพราะเมื่อมีการสวมหมวกนิรภัยพบว่าสามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ถึง 57%

 

          ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 11,048 คน ในจำนวนนี้ 70-80% หรือประมาณ 7,730-8,830 ราย เกิดจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และเฉลี่ยแล้วจะมีสถิติผู้เสียชีวิตประมาณชั่วโมงละ 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปีละกว่า 1 แสนคน ในจำนวนผู้บาดเจ็บมีประมาณ 6% ที่กลายเป็นผู้พิการ หรือประมาณ 3,000-5,000 คนต่อปี

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

update : 29-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม