จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล

| |
อ่าน : 1,178

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล thaihealth

จังหวัดยะลา มีกลไกคุ้มครองเด็กในระดับตำบลเพิ่มขึ้นแล้ว

การอบรมเรื่องสร้างเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ได้เสร็จการอบรม ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยผ่านการบวนการอบรบให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก และความสำคัญของกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล ขั้นตอน แนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก และการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากเคสตัวอย่าง โดยนางสาวสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นอกจากนั้นยังมีการจัดทำแผนคุ้มครองดูแลช่วยเหลือแต่ละคน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยผ่านการวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมกับวางแผนโครงสร้างกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล และแผนการปฎิบัติงานระดับตำบล โดย คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ จนเกิดการสร้างโครงสร้างกลไกการทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลขึ้น ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป ตำบลบาโงยสิแน และตำบลปุโรง โดยผ่านการขับเคลื่อนในการสร้างกลไกฯ มาจากคนที่ทำงานในตำบลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้กลไกระดับตำบลเกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมสำหรับการทำงานพัฒนาเด็กเปราะบางในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม