จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล

| |
อ่าน : 914

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล thaihealth

จังหวัดยะลา มีกลไกคุ้มครองเด็กในระดับตำบลเพิ่มขึ้นแล้ว

การอบรมเรื่องสร้างเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ได้เสร็จการอบรม ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยผ่านการบวนการอบรบให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก และความสำคัญของกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล ขั้นตอน แนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก และการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากเคสตัวอย่าง โดยนางสาวสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นอกจากนั้นยังมีการจัดทำแผนคุ้มครองดูแลช่วยเหลือแต่ละคน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยผ่านการวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมกับวางแผนโครงสร้างกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล และแผนการปฎิบัติงานระดับตำบล โดย คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ จนเกิดการสร้างโครงสร้างกลไกการทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลขึ้น ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป ตำบลบาโงยสิแน และตำบลปุโรง โดยผ่านการขับเคลื่อนในการสร้างกลไกฯ มาจากคนที่ทำงานในตำบลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้กลไกระดับตำบลเกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมสำหรับการทำงานพัฒนาเด็กเปราะบางในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม