จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล

| |
อ่าน : 713

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

จ.ยะลา เพิ่มกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล thaihealth

จังหวัดยะลา มีกลไกคุ้มครองเด็กในระดับตำบลเพิ่มขึ้นแล้ว

การอบรมเรื่องสร้างเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ได้เสร็จการอบรม ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยผ่านการบวนการอบรบให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก และความสำคัญของกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล ขั้นตอน แนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก และการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากเคสตัวอย่าง โดยนางสาวสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นอกจากนั้นยังมีการจัดทำแผนคุ้มครองดูแลช่วยเหลือแต่ละคน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยผ่านการวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมกับวางแผนโครงสร้างกลไกคุ้มครองเด็กระดับตำบล และแผนการปฎิบัติงานระดับตำบล โดย คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ จนเกิดการสร้างโครงสร้างกลไกการทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลขึ้น ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาป ตำบลบาโงยสิแน และตำบลปุโรง โดยผ่านการขับเคลื่อนในการสร้างกลไกฯ มาจากคนที่ทำงานในตำบลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้กลไกระดับตำบลเกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมสำหรับการทำงานพัฒนาเด็กเปราะบางในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม