กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ

| |
อ่าน : 1,136

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ thaihealth

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายทวีชัย อ่อนนวล (ผู้ประสานวิชาการโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว) ร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านเขาแก้ว จ.กระบี่ ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผักปลอดสารพิษ ณฺ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีผู้เข้าร่วมคือครัวเรือน เป้าหมายเยาวชนและสภาผู้นำในชุมชน จำนวน 30 ท่าน มีวิทยากรด้านการเกษตรให้ความรู้ในการปลูกพืช การดูแลดิน การทำปุ๋ยหมัก ไม่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมี ครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอาชีพ เรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ผักหวานป่า ต้นไผ่ ผลไม้ป่า กาแฟ และอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพได้ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม