กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ

| |
อ่าน : 702

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ thaihealth

กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายทวีชัย อ่อนนวล (ผู้ประสานวิชาการโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว) ร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านเขาแก้ว จ.กระบี่ ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผักปลอดสารพิษ ณฺ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีผู้เข้าร่วมคือครัวเรือน เป้าหมายเยาวชนและสภาผู้นำในชุมชน จำนวน 30 ท่าน มีวิทยากรด้านการเกษตรให้ความรู้ในการปลูกพืช การดูแลดิน การทำปุ๋ยหมัก ไม่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมี ครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอาชีพ เรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ผักหวานป่า ต้นไผ่ ผลไม้ป่า กาแฟ และอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพได้ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม