สภาผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน

| |
อ่าน : 962

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

สภาผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน thaihealth

''สภาผู้นำชุมชน' แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน ในห้องเรียนชุมชน

ภายในห้องประชุมขนาดใหญ่ของโรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เมื่อไม่นานมานี้ ถูกจัดสรรปันส่วนให้กลายเป็นห้องเรียนย่อย ๆ หลาย ๆ ห้อง เพื่อจัดบูทแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกชุมชนได้ลงแรงภายใต้กลไกสภาผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างชุมชนของพวกเขาให้น่าอยู่

และวันนี้เป็นโอกาสดีที่หลายชุมชนได้มารับฟังกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี 10 ตัวแทนชุมชน เป็นผู้เล่ากระบวนการในฐานะห้องเรียนย่อยเพื่อนำเสนอให้ชุมชนอื่น ๆ กว่า 120 ชุมชน ได้รับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม