สภาผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน

| |
อ่าน : 714

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

สภาผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน thaihealth

''สภาผู้นำชุมชน' แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน ในห้องเรียนชุมชน

ภายในห้องประชุมขนาดใหญ่ของโรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เมื่อไม่นานมานี้ ถูกจัดสรรปันส่วนให้กลายเป็นห้องเรียนย่อย ๆ หลาย ๆ ห้อง เพื่อจัดบูทแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกชุมชนได้ลงแรงภายใต้กลไกสภาผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างชุมชนของพวกเขาให้น่าอยู่

และวันนี้เป็นโอกาสดีที่หลายชุมชนได้มารับฟังกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี 10 ตัวแทนชุมชน เป็นผู้เล่ากระบวนการในฐานะห้องเรียนย่อยเพื่อนำเสนอให้ชุมชนอื่น ๆ กว่า 120 ชุมชน ได้รับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม