จัดแข่งขันฟุตซอลงดเหล้า เอฟซี.ครั้งที่ 5

| |
อ่าน : 1,826

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จัดแข่งขันฟุตซอลงดเหล้า เอฟซี.ครั้งที่ 5 thaihealth

สสส. จับมือเครือข่ายงดเหล้า จัดแข่งขันฟุตซอลงดเหล้า เอฟซี.ครั้งที่ 5 ชิงแชมป์ประเทศไทย ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ รอบคัดเลือก 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลงดเหล้า เอฟซี. ครั้งที่ 5 ชิงแช้มป์ประเทศไทย ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ รอบคัดเลือก 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน อบจ.ขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตซอลงดเหล้าเอฟซี.อายุไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 5 ชิงแช้มป์ประเทศไทย หรือ SDN FUTSAL NO L CUP 2019 Inspired by Thai PBS เป็นรอบคัดเลือกโซนภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย, หนองคาย, และบึงกาฬ กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม เป็นตัวแทนแข่งขันกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากโซนอีสานล่าง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ร่วมชิงแชมป์ประเทศไทยตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ

1. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะกีฬาปลอดเหล้าบุหรี่ และยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ที่สอดคล้องตามวาระแห่งชาติของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานศึกษา

2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างกิจกรรม และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสมเปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ

ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธี กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้นักกีฬามีความสามารถในการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังวินัยของการเป็นนักกีฬา เพราะวินัยจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จทางด้านกีฬา โดยเฉพาะการสร้างวินัยความเป็นนักกีฬาต้นแบบ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เสพสิ่งเสพติด สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของนักกีฬาเอง แต่ต้องอาศัยโค้ช ผู้จัดการทีม ที่จะช่วยปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวนักกีฬา และยังต้องอาศัยหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนได้จริง และจัดให้มีพื้นที่การแข่งขันให้เยาวชนได้แสดงออกความสามารถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่จังหวัดขอนแก่นเอง ก็มีแนวทาง แผนงาน ในการพัฒนางานกีฬา และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกีฬามาโดยตลอด ทั้งในระดับพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนการกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ และในส่วนของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมมือกัน โดยมี ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. เป็นศูนย์กลางที่ช่วยประสานงานให้เกิดการแข่งขันกีฬาปลอดเหล้า สร้างวินัยให้นักกีฬา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม