กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง

| |
อ่าน : 507

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมบัญชีกลางปรับเงื่อนไขให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเบิกจ่ายเงินค่ารักษาได้มากขึ้น และกฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมได้กำหนดเงื่อนไขการเบิกค่ายาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และค่าโลหิตวิทยาจำนวน 37 รายการ โดยไม่อนุญาตให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรง และผู้ป่วย ต้องสำรองจ่ายเงินค่ายาไปก่อน ล่าสุด กรมได้ร่วมกับคณะทำงาน ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วย ที่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน โดยกรมได้ประกาศรายการยาจำนวน 1 รายการ ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ส่วนยาอีก 36 รายการที่เหลือ หากแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ใช้ยา หรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว และวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่นเรื่องมาที่กรมเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณี

“กรมยังได้พิจารณาเพิ่มรายการยาและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น จากเดิมสามารถเบิกได้ 14 รายการ ให้เป็น 17 รายการ อาทิ ยารักษาโรคมะเร็งตับ ยารักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ ยารักษาโรค Myelodysplastic syndrome รวมทั้งปรับเงื่อนไขให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเบิกจ่ายเงินค่ารักษาได้มากขึ้น และกฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม