เรือนจำสุขภาวะ ใช้โยคะฟื้นฟู ลดทำผิดซ้ำ

| |
อ่าน : 990

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก สสส.

เรือนจำสุขภาวะ ใช้โยคะฟื้นฟู ลดทำผิดซ้ำ thaihealth

น่าลุ้นเรือนจำสุขภาวะ 'ใช้โยคะฟื้นฟู' นำสู่ 'ลดทำผิดซ้ำ ๆ'

"การให้ผู้ต้องขังได้ทำกิจกรรมภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าตัวเองยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมโยคะในเรือนจำเป็นหนึ่งในวิธีการที่นำมาใช้"...เป็นการระบุจาก ผศ.ดร.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย หัวหน้าโครงการวิจัย "วิถีเรือนจำสุขภาวะ : พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังกำแพง" โดยการสนับสนุนของ สสส. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้กับ ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง ซึ่ง "สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์" ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ไว้ในตอนที่แล้ว โดยทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับกิจกรรม "โยคะ" ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ...

เพื่อ "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง"

เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิง "ไม่ออกไปทำผิดซ้ำ"

ส่วนจะใช้ได้ดีแค่ไหน?...ก็มีการอธิบายไว้...

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธีรวัลย์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ระบุไว้ว่า แนวคิดสำคัญของ โยคะ นั้น คือเชื่อว่า สุขภาพเป็นเรื่องของร่างกาย ความเยือกเย็นเป็นเรื่องของจิตใจ และความสงบเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ดังนั้น การมีสุขภาพร่างกายที่ดี การมีจิตใจเยือกเย็น และการมีจิตวิญญาณที่สงบ คือนิยามของ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการระหว่างฝึกโยคะจะช่วยทำให้เกิดสภาวะเช่นนี้ได้ โดยปัจจุบันนี้ก็มีเรือนจำหลายแห่งทั่วโลกนำโยคะเข้าไปสอนให้ผู้ต้องขังด้วยเหตุผลแตกต่างกัน เช่น เพื่อจัดการความเครียด เพื่อสุขภาพ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางร่างกายให้แก่ผู้ต้องขัง และส่วนใหญ่ยังมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ การ "ทำให้ผู้ต้องขังไม่หันกลับไปทำผิดซ้ำ"

เรือนจำสุขภาวะ ใช้โยคะฟื้นฟู ลดทำผิดซ้ำ thaihealth

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางหัวหน้าโครงการฯ คนเดิม แจกแจงว่า จากการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ พบว่า ผู้ต้องขังจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานานจะมีความเครียด มีจิตใจไม่สงบ จากการที่ฮอร์โมนในร่างกาย  รวมทั้งระบบประสาทบางส่วน ทำงานไม่ปกติ ซึ่งการเล่นโยคะจะช่วยให้ฮอร์โมนหมุนเวียนเป็นปกติเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเล่นโยคะยังส่งผลต่อสุขภาพจิต โดยช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งและมีอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้นซึ่งจากการติดตามผลผู้ต้องขังที่เล่นโยคะนั้น พบว่า...ผู้ต้องขังที่ฝึกโยคะ จะมีสุขภาพทางด้านร่างกายดีขึ้น และมีความรู้สึกดีขึ้นกับตนเอง นี่เป็น "ข้อดี" จากการฝึกโยคะ-เล่นโยคะ

ผศ.ดร.ธีรวัลย์ ระบุไว้อีกว่า ในช่วงที่มีความเครียด ผู้ต้องขังจะใช้การกำหนดลมหายใจ เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายได้มากขึ้น และยังช่วยให้หายจากอาการปวดศีรษะบ่อย ๆ และมีอารมณ์โกรธน้อยลง เกิดความเครียดน้อยลง รวมถึงมีความรู้สึกเหงาน้อยลงด้วย ขณะเดียวกันการฝึกเล่นโยคะนี้ก็ยัง ช่วยให้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเอง เคารพในตัวเองและรู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การฝึกโยคะอย่างจริงจังไม่เพียงทำให้ผู้ต้องขังได้ออกจากพื้นที่และเวลาที่ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้ทำกิจกรรมที่เป็น "ทางเลือก" ของตนเองอีกด้วย เป็นข้อดีที่น่าสนใจจากการ "ฟื้นฟูผู้ต้องขัง" ด้วยวิธีนี้นอกเหนือจากนั้น หลังจากที่มีการฝึกโยคะได้ระยะหนึ่ง จะทำให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตนเอง โดยเฉพาะความรู้สึกว่าตัวเบาขึ้น ร่างกายมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้ผู้ต้องขังนอนหลับสบายยิ่งขึ้นในตอนกลางคืน จากที่เคยตื่นบ่อย ๆ หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ ก็สามารถนอนหลับติดต่อกันได้นานมากขึ้น และก็รวมไปถึงการช่วยลดความเครียด เมื่อผู้ต้องขังเกิดความเครียด ก็จะสามารถรวบรวมสมาธิและกำหนดลมหายใจ เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายขึ้น ทั้งนี้ การฝึกโยคะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ต้องขัง จากสภาวะร่างกายที่ไร้พลังชีวิต ก็นำสู่สภาวะของการรู้จักตนเอง...เป็น "ประโยชน์ในแง่จิตใจ" จากการฝึกโยคะ

เรือนจำสุขภาวะ ใช้โยคะฟื้นฟู ลดทำผิดซ้ำ thaihealth

และหัวหน้าโครงการวิจัย "วิถีเรือนจำสุขภาวะ" ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับการนำโยคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขังชายและหญิง เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และกลุ่ม ประเทศสแกนดิเนเวีย โดยที่อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกานั้น เคยต้องเผชิญกับปัญหาการขาดงบประมาณจ้างครูโยคะสอนผู้ต้องขัง จึงมีโครงการ คัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อเป็นครูโยคะ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนงบประมาณอีกด้วย

ส่วนประเทศไทย ผศ.ดร.ธีรวัลย์ เผยไว้ว่า จากการดำเนินการในช่วง 3-4 ปีแรก หลังจากได้ตั้งศูนย์ฝึกโยคะแล้ว ก็ได้มีเรือนจำ 6 แห่งเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, เรือนจำกลางอุดรธานี, เรือนจำกลางระยอง, เรือนจำกลางกาญจนบุรี และเรือนจำกลางมหาสารคาม โดยมีเรือนจำกลางราชบุรีเป็นศูนย์กลางฝึกโยคะ นอกจากนั้น ทางเรือนจำกลางอุดรธานีก็ได้ส่งผู้ต้องขังที่เป็นครูโยคะออกไปช่วยฝึกให้กับเรือนจำในภาคเดียวกัน เช่น เรือนจำหนองบัวลำภู เรือนจำกาฬสินธุ์ เป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างของเรือนจำในประเทศไทยที่นำกิจกรรม "โยคะ" ไปใช้เพื่อ "ฟื้นฟูผู้ต้องขัง"

เรือนจำสุขภาวะ ใช้โยคะฟื้นฟู ลดทำผิดซ้ำ thaihealth

ทั้งนี้ ทาง รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาโครงการฯ นี้ เสริมไว้ว่า การทำให้สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม คงไม่ใช่การมุ่งนำผู้กระทำผิดเข้าไปไว้ในเรือนจำเท่านั้น แต่ต้องใช้วิธีจัดระเบียบสังคมที่เอื้อให้คนมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ช่วยให้สังคมสามารถเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการสร้างบรรทัดฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันขึ้นมา ซึ่งการฝึกโยคะให้ผู้ต้องขังเป็นวิธีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีวิธีหนึ่ง ขณะที่การสร้างกฎเกณฑ์กติกาเพื่อกีดกันหรือจำกัดสิทธิบางประการ ไม่เพียงไม่ช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง แต่ทำให้บางคนยังเลือกเดินทางผิด มีการ "ทำผิดซ้ำ" จน "ถูกจับกลับเข้าเรือนจำซ้ำ" นำสู่กรณีปัญหา "เรือนจำล้น-นักโทษล้น"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รู้ทันไข้เลือดออก ยุงลาย common house mosquito ไข้เลือดออก  ปกป้องเด็กไทยจากภัยบุหรี่  แผนอาหาร  ยิ่งคุยยิ่งเข้าใจ  มหาเถรสมาคม  สารพิษตกค้าง  ยารักษาโรคหัวใจ  ปฏิรูปการเรียนรู้  โรคแทรกซ้อน  จุฬาฯ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นิทรรศการ ออกแบบ จ้างเหมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  อันตรายที่คาดไม่ถึง!  เจาะโครโมโซม  โครงการรีไซเคิลจักรยาน  พบปะสังสรรค์  ขับพยาธิ  เข้าถึง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน  วิธีการเรียนการสอน