20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 819

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ thaihealth

เครือข่ายอุดมศึกษา 20 สถาบัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรับมอบเกียรติบัตรโครงการ "20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพห่างไกลแอลกอฮอล์" สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 20 สถาบัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ร่วมกันสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง

โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงภายในและรอบสถาบันการศึกษา โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเป็นแกนนำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 20 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันการพลศึกษาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมดำเนินการสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม