ปภ.แจง5จว.รับผลกระทบจากวาตภัย

| |
อ่าน : 441

ที่มา:เว็บไซต์แนวหน้า

ปภ.แจง5จว.รับผลกระทบจากวาตภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 5 จังหวัด 11 อำเภอ 21 ตำบล 47 หมู่บ้าน เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 246 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว

          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 5 จังหวัด 11 อำเภอ 21 ตำบล 47 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 246 หลัง ได้แก่ แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย รวม 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 61 หลัง สุโขทัย เกิดวาตภัยในอำเภอทุ่งเสลี่ยม รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 22 หลัง วัด 1 แห่ง พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปง อำภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร รวม 8 ตำบล 23 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 141 หลัง ชัยภูมิ เกิดวาตภัย

          ในตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต รวม 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 22 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม