รพ.นพรัตนราชธานี จัดตั้ง “คลินิกพาร์กินสัน”

| |
อ่าน : 712

 ที่มา:กรมการแพทย์

รพ.นพรัตนราชธานี จัดตั้ง “คลินิกพาร์กินสัน” thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดคลินิกพาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาท ปัจจุบันพบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป โรคพาร์กินสันเป็นอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลาง เกิดจากเซลล์ที่ผลิตโดปามีนในสมองส่วนกลางตาย ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว สั่น แข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้าและเดินลำบากต่อมาอาจเกิดปัญหาการคิดและพฤติกรรม และจะเกิดภาวะสมองเสื่อมในที่สุด

          นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากอุบัติการณ์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจในโรคนี้จึงทำให้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันการใช้ยาจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว ประกอบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันแก่ผู้ดูแลจะช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดตั้ง “คลินิกพาร์กินสัน” ขึ้น โดยกลุ่มงานประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เป้าหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติให้มากที่สุด สามารถช่วยเหลือตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขทั้งทางจิตใจและร่างกาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม