ฟื้นฟูผู้ป่วยเดินผิดปกติ

| |
อ่าน : 608

ที่มา :  ข่าวสด

ฟื้นฟูผู้ป่วยเดินผิดปกติ thaihealth

แฟ้มใหม่

การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินที่ผิดปกติ แพทย์จะวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า การเดินเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็น กระบวนการที่อาศัยความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้าและเท้า ทำให้มีการเคลื่อนที่ของร่างกายไปทางด้านหน้า โดยขาข้างหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวรับน้ำหนัก ส่วนขาอีกข้างหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวก้าวไปข้างหน้า หลังจากนั้นจะมีการสลับหน้าที่กันของขาทั้ง 2 ข้าง เรียกว่า วงจรการเดิน ทั้งนี้การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการเดินที่ปกติ ได้แก่ ขาต้องสามารถรับน้ำหนักโครงสร้างของร่างกายได้โดยไม่มีการทรุด สามารถทรงตัวอยู่ได้ในช่วงที่เท้าข้างเดียวมีการสัมผัสพื้น ขาอีกข้างจะต้องเหวี่ยงไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่รับน้ำหนักต่อไป และต้องมีกำลังเพียงพอในการเคลื่อนขาและลำตัวไปข้างหน้า หากพบว่ามีการเดินที่ผิดปกติจะเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และโรคทางระบบประสาท ดังนั้นในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินที่ผิดปกติ แพทย์จะวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมต่อไป

นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการเดินที่ผิดปกติสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1.โครงสร้างมีความผิดปกติ เช่น ข้อติด ข้อหรือกระดูกผิดรูป 2.กล้ามเนื้ออ่อนแรง 3.ระบบประสาทรับความรู้สึกผิดปกติ 4.การมองเห็นผิดปกติหรือตาบอด 5.ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ  การบำบัดรักษาฟื้นฟู คือ 1.ทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 2.ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้มีความพิการถาวรควรใช้อุปกรณ์ช่วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม