รพ.สกลนคร พัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน

| |
อ่าน : 843

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

รพ.สกลนคร พัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลสกลนคร พัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตโรคหัวใจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจรเขต7,8โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทยโดยมีเครือข่ายแพทย์พยาบาลเภสัชกรและผู้รับผิดชอบให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจกว่า200คนเข้าร่วมประชุม

นายสมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอันดับต้นๆในการเสียชีวิตของคนไทย  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายแก้ปัญหาโดยการดูแลเป็นระบบเครือข่ายบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรม  โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพสถานบริการระดับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิและสถาบันเฉพาะทางให้มีการส่งต่อเป็นระบบกำหนดให้โรงพยาบาลชุมชน  สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาโรคหัวใจเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ด้านนายกิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร  กล่าวว่า  กรมการแพทย์ได้จัดทำโครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานการส่งต่อ  ระบบเครือข่ายอบรมให้ความรู้ผลิตตำรามาตรฐานการรักษา  คู่มือการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลระดับประเทศได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลทุกแห่งผลการดำเนินโครงการ  ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจากเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม