ร่วมสร้างสัญญารัก หนุนสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ

| |
อ่าน : 559

 ที่มา : กรมอนามัย

ร่วมสร้างสัญญารัก หนุนสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยเข้าร่วมกิจกรรม “สัญญารักที่หลักสี่ PROMISE OF LOVE @LAKSI” เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก ได้รับการสนับสนุนให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการเสริมธาตุเหล็กและวิตามินโฟลิกที่สามารถลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ลูกแข็งแรง

แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษโดยเข้าร่วมกิจกรรม “สัญญารักที่หลักสี่ PROMISE OF LOVE @LAKSI” ณ สำนักงานเขตหลักสี่ บางเขน กรุงเทพมหานคร ว่า การเตรียมความพร้อมวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยและเจริญเติบโตได้ดี ลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ การรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดงด้วยวิตามินแสนวิเศษโดยเข้าร่วมในกิจกรรม “สัญญารักที่หลักสี่ PROMISE OF LOVE @LAKSI” ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปี ทุกคนที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก ได้รับการสนับสนุนให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการเสริมธาตุเหล็กและวิตามินโฟลิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร่วมกับการได้รับอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ ซึ่งถ้าขาดจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ถ้ามีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก ซึ่งหญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และมีประจำเดือน จะสูญเสียธาตุเหล็กทางประจำเดือนทุกเดือนเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง  และโฟเลทซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ ถ้าร่างกายได้รับโฟเลทไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางและมีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดประสาทไม่ปิดของทารกในครรภ์

“ทั้งนี้ จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2552) ในช่วงหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 19 – 50 ปี และครั้งที่ 5 (พ.ศ.2557) ช่วงหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 45 ปี พบว่าการบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพียง 1 ใน 3 ตามปริมาณความต้องการของร่างกายที่ได้รับ รวมทั้งการบริโภคผัก ผลไม้ ยังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางและลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ โดยการรับประทานวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก (Ferrofolic) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ร่วมกับรับประทานอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลทเป็นประจำ”รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม