สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะสมุย

| |
อ่าน : 209

ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะสมุย thaihealth

แฟ้มภาพ

          จ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับกรมควบคุมโรคเตรียมการกำหนดนโยบายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุย

          นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบและความรุนแรงในแง่การสาธารณกุศลทั้งในส่วนสุขภาพของคนสุขภาพสัตว์รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในคนและสัตว์อย่างไรก็ตามปัจจุบ้นมีการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2560เป็นต้นมา

          ในการนี้กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดประชุมในช่วงบ่ายวันนี้(11ก.พ.62)ณสำนักงานปศุสัตว์เขต8สุราษฎร์ธานีเพื่อหารือในการกำหนดนโยบายการสร้างเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลาง.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม