สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะสมุย

| |
อ่าน : 530

ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเกาะสมุย thaihealth

แฟ้มภาพ

          จ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับกรมควบคุมโรคเตรียมการกำหนดนโยบายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุย

          นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบและความรุนแรงในแง่การสาธารณกุศลทั้งในส่วนสุขภาพของคนสุขภาพสัตว์รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในคนและสัตว์อย่างไรก็ตามปัจจุบ้นมีการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2560เป็นต้นมา

          ในการนี้กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดประชุมในช่วงบ่ายวันนี้(11ก.พ.62)ณสำนักงานปศุสัตว์เขต8สุราษฎร์ธานีเพื่อหารือในการกำหนดนโยบายการสร้างเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลาง.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม