เปิดแล้ว ศูนย์ไตเทียม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

| |
อ่าน : 1,441

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

เปิดแล้ว ศูนย์ไตเทียม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่าย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคาดหวังให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการเดินทางไปฟอกเลือด ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ได้กำหนดนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงโดยการขยายสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิม และเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคไตและให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างครบวงจรถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนักนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินขอขอบคุณที่ท่านได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ไตเทียมแห่งนี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ขนาด 126 เตียง เปิดให้บริการรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่หนองแขม บางบอน และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาจำนวนมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งวิธีการรักษาเพื่อยืดอายุผู้ป่วย คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกเลือดจำเป็นต้องได้รับการล้างไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งซึ่งเป็นความลำบากของผู้ป่วยและญาติที่ต้องเดินทางไปรับการล้างไต ต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการเดินทาง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ได้จัดสร้างศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ที่ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม โดยภายในศูนย์ฯ เปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6 เตียง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อุณหภูมิของร่างกาย  การคำนวณนับปีพุทธชยันตี  นอนลดอ้วน  น้ำหนักเพิ่ม  สุขภาพและสุขภาวะทางเพศของสตรี  เดงกี่  บุคคล  โรคเฉพาะ  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ป้องกันโรคอ้วน  โรคติดพนัน  กิจกรรมรณรงค์รับปีใหม่  กฏหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำ  เนื้อกระดูก  ฝึกนิสัยลูก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๘๐ พรรษา  รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์  ประเทศอเมริกา  ยางรถยนต์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การเงิน การบัญชี และพัสดุ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม