หนุนทำโครงการ 'วิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่'

| |
อ่าน : 1,259

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

หนุนทำโครงการ \'วิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่\' thaihealth

สสส.หนุนทำโครงการวิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะตามพันธกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแก้ไขปัญหา 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 จังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จะได้นำองค์ความรู้ ทางด้านวิชาการลงสู่ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับเป็นการรณรงค์ให้ลดการบริโภค สุรา ยาสูบ สารหรือสิ่งที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาความสามารถของคนในชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยคนในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาร่วมมือ ระหว่างภาคเครือข่ายในการบริหารจัดการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม