ปิด 'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง'

| |
อ่าน : 1,477

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ปิด \'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง\' thaihealth

จบไปแล้วสำหรับค่ายรู้ รอด ปลอดภัย และหยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง รุ่นที่ 1

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับงบประสนับสนุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเด็กชายแดนใต้ รู้ รอด ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เรื่องสื่อปลอดภัย สื่อลวง สื่อที่สร้างความเกลียดชัง สื่อที่สร้างความรุนแรง และทักษะการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรมใน 3 วันที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกทักษะการเอาตัวรอดเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากสถาบัน JDT Combative การสังเกตและขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภ.อ.มายอ จ.ปัตตานี

ปิด \'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง\' thaihealth

กิจกรรมเด็กและเยาวชนจะรู้เท่าทันสื่อสร้างความเกลียดชัง สื่อลวงสร้างรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากพันเอกนิโรธ ฉายากุล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 และ Roll Play สถานการณ์จำลอง

ปิด \'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง\' thaihealth

กิจกรรมชิงพื้นที่ วิธีการจัดการเมื่อภัยมา และวิธีการรับมือกับข่าวลวง วิทยากรกระบวนการโดยทีมลูกเหรียง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขยายผล เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อน ๆ และครอบครัว รวมทั้งสามารถจัดกระบวนให้ความรู้ในคาราวานสื่อปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างมั่นใจ

กลุ่มลูกเหรียงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิและทำหน้าที่พลเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์

ก่อนจบกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ระลึก พันธ์ลิมา รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ประธานในพิธี มากล่าวโอวาทปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับน้อง ๆ ค่ายรู้ รอด ปลอดภัย และหยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง รุ่นที่ 1

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม