เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี

| |
อ่าน : 1,024

ที่มา: กรมควบคุมโรค

เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี thaihealth

แฟ้มภาพ

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังทั้งในกลุ่มแรกรับประจำปี และก่อนพ้นโทษทั่วประเทศทั้ง 142 แห่ง ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการด้านเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรค ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมด้วยนายธวัชชัย  ชัยวัฒน์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และผู้แทนสำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานประกันสังคม กองบริหารงานสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน  เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนงานเร่งรัดการยุติปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2562–2564           

โดยแผนงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพระภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการป้องกันโรคเอชไอวีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อแผนงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีแก่ผู้ต้องขังทั้งในกลุ่มแรกรับประจำปี และก่อนพ้นโทษทั่วประเทศทั้ง 142 แห่ง ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมระบบบริการด้านเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม