ลงนามความร่วมมือดูแลสุขภาพผู้ประกันตน

| |
อ่าน : 723

ที่มา :  มติชน

ลงนามความร่วมมือดูแลสุขภาพผู้ประกันตน thaihealth

แฟ้มภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ 9 หน่วยงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ซึ่ง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน บูรณาการทำงานร่วมกัน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ประเทศมีประชากรกว่า 66 ล้านคน อยู่ในวัยแรงงาน 38 ล้านคน รัฐบาลต้องการให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สำคัญคือ เข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกัน ในกลุ่มที่ใช้สิทธิประกันสังคมนั้น มีผู้ประกันตน 16 ล้านคน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 13 ล้านคน จึงจัดทำโครงการประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 1,100 แห่ง ตรวจสุขภาพให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ มีการตรวจสุขภาพ นำผู้ประกอบการ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนมาร่วมกันวางแผนให้ผู้ใช้แรงงานได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงาน 200 คนขึ้นไป ตั้งคลินิกในสถานประกอบการ ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนจำนวนน้อยมากไปรับบริการตรวจสุขภาพ

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาสุขภาพคนวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัย และเครือข่าย จึงพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพที่ดีจากการทำงานและลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม