เทคนิคพูดให้มีประสิทธิภาพ

| |
อ่าน : 4,819

ที่มา : SOOK Magazine No.74

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เทคนิคพูดให้มีประสิทธิภาพ thaihealth

การสื่อสารโดยการพูดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน ไม่ใช่แค่การนำเสนองาน แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกค้า เทคนิคการพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคพูดให้มีประสิทธิภาพ

1. ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้อง สั้นและลึกซึ้ง

2. เลี่ยงภาษาต่างประเทศ ศัพท์วิชาการ ศัพท์แสลง

3. ออกเสียงให้เต็มคำ ถูกหลักภาษาไทย

4. วิเคราะห์ตนเอง รู้กาลเทศะในการพูด ใช้ภาษาที่เหมาะสม

5. อารมณ์ดี หน้าตายิ้มแย้ม แต่งกายสะอาด

6. ใช้น้ำเสียงธรรมชาติ ใช้ภาษาตามระดับของผู้ฟัง

อย่างไรก็ตามบางคนสามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้อย่างง่ายดายด้วยการพูดที่น่าสนใจและการแสดงออกที่โดดเด่น ซึ่งทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม