การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562

| |
อ่าน : 1,517

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ mahidol.ac.th

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 thaihealth

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 9.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 หัวข้อ "The Political Economy of NCDs : AWhole of Society Approach" เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขทั้งระดับประเทศและระดับโลก ทั้งยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอัน เจ.ดรูเคอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์ มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 สาขาการแพทย์

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 thaihealth

จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการการแพทย์และการสาธารณสุขไทย โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสานต่อพระราชปณิธานดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสืบไป

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 thaihealth

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลงานของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปศึกษาและปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกในต่างประเทศ อาทิ "ผลงานการพัฒนาการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลว หยุดเต้น หยุดทำงาน นอกโรงพยาบาล" ของนายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งไปศึกษาที่คณะเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยอีมอสหรัฐอเมริกา โดยพบแนวทางในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลวหยุดเต้นหยุดทำงานนอกโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องมีระบบการสื่อสารการโทรคมนาคมและการเข้าถึงคนไข้ที่รวดเร็วและสัมพันธ์กัน รวมทั้งจำเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 นาที ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอเรื่องนี้ต่อสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนานำไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ต่อไป

และนิทรรศการผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ เช่น "โต๊ะประชุมยืน" ลดอาการเนือยนิ่งในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะประชุมให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมนำไปทดลองใช้ในหน่วยงานของรัฐเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม