คลินิกมลพิษแห่งแรกในไทย

| |
อ่าน : 1,397

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คลินิกมลพิษแห่งแรกในไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

          ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ ๆ ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา มีฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ระดับโมเลกุล ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปจนถึงฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือของเหลว ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 ไมครอน อาจแขวน ลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี

          ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และหัวเมืองขนาดใหญ่ ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเพิ่งมาสร้างปัญหาในปีนี้ แต่เป็นปัญหาซ้ำซากติดต่อกันมานาน แต่เนื่องจากในปีนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ทำให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการรับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ที่ช่วงนี้เข้าขั้นวิกฤติ และมีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ในระยะยาว

          ล่าสุด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้จัดตั้ง "คลินิกมลพิษ"ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางที่เน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเมินสถานการณ์มลพิษ ประเมินจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคจากมลพิษทางอากาศ ใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกมาตรการเด็ดขาด เพื่อลดการ เจ็บป่วยของประชาชน ควบคู่กับการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตปกติ

          นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เผยว่า คลินิกมลพิษนี้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน และตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผลต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยเป็นรายคนได้ในปัจจุบัน

          "คลินิกมลพิษจึงเน้นหนักในการให้ข้อมูล และประเมินสภาวะสุขภาพ รวมถึงติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ โดยใช้เวลาหลายปี สิ่งที่บันทึกในประวัติคัดกรองและการตรวจพิเศษ จึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เมื่อเกิดโรคให้เห็นชัดเจน เพื่อต่อยอดงานวิจัย และหาคำตอบเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เช่น ระยะเวลาในการได้รับมลพิษ การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสามารถป้องกันได้ ความรู้เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นต้น"

          นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล รอง ผู้อำนวยการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี เป็นโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในด้านนี้ของกรมการแพทย์ เพื่อดูแลรักษาประชาชนที่ได้รับผล กระทบ ในอนาคต จะมีการขยายผลให้จัด ตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลและสถาบัน ของกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในสังกัดอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยใช้หลักพื้นฐาน คือ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามปกติที่คลินิกต่าง ๆ ซึ่งหลังจากให้การรักษาและสงสัยว่าจะเกิดจากมลพิษทางอากาศ จะส่งตัวมายังคลินิกมลพิษ เพื่อให้คำแนะนำและวินิจฉัยว่าเกิดจากมลพิษทางอากาศ หรือไม่ รวมทั้งมีการติดตามต่อเนื่องอีก หลายปี

          ทั้งนี้ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของคลินิกมลพิษ

          ประกอบด้วยโครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษ แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอน การให้ คำแนะนำ การตัดสินใจในการส่งตรวจพิเศษ แบบซักประวัติ และความรู้เรื่อง PM2.5 แก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม