ม.วไลยอลงกรณ์จับมือ5ราชภัฏ วิจัยสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่

| |
อ่าน : 621

ที่มา : มติชน 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ม.วไลยอลงกรณ์จับมือ5ราชภัฏ วิจัยสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่ thaihealth

ม.วไลยอลงกรณ์จับมือ5ราชภัฏ วิจัยสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่

นายสุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า มรภ.วไลยอลงกรณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ร่วมสร้างพลังพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สถาบันวิชาการ ควบคู่กับชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กรความรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เป็นการใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ก่อนจะนำเสนอผลงานการดำเนินการให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม