ถังขยะอินทรีย์ต้นแบบ ลดปริมาณขยะมูลฝอย

| |
อ่าน : 1,147

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ http://thainews.prd.go.th

ถังขยะอินทรีย์ต้นแบบ ลดปริมาณขยะมูลฝอย thaihealth

จังหวัดกาญจนบุรีนำร่องทำถังขยะอินทรีย์ต้นแบบและแปลงสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเป็นปุ๋ยกลับมาใช้กับแปลงผัก มุ่งลดปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญ ขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังได้รับความสนใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหา สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน จะต้องร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดปริมาณขยะในชุมชน ด้วยหลัก 3 R ประกอบด้วย การลดใช้ Reduce การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle เน้นการคัดแยกก่อนทิ้ง สำหรับในส่วนของถังขยะเปียกในครัวเรือนจะนำมาจัดการให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกร

ทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำถังขยะเปียกต้นแบบ และแปลงสวนครัวพอเพียง ที่ใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งจะมีการเปิดตัวกิจกรรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ต้นแบบและแปลงสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่) ตั้งอยู่หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม