รับมือให้ถูก เมื่อลูกขอไปเที่ยวค้างคืน

| |
อ่าน : 4,138

ที่มา : SOOK Magazine No.68

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รับมือให้ถูก เมื่อลูกขอไปเที่ยวค้างคืน thaihealth

เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น การออกไปเที่ยวกับเพื่อนแบบค้างคืนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกใหม่ ๆ ให้ชีวิต แต่ก็สร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่น้อย ทั้งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ยาเสพติด รวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำให้ไม่สบายใจที่จะต้องอนุญาต ส่วนลูกด้วยความอยากไปเลยไม่บอกความจริง ดังนั้นทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรต้องมีวิธีการรับมือที่ถูกต้อง

เมื่อลูกขอไปเที่ยวค้างคืน

พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ลูกไปเที่ยวค้างคืน รู้จักเพื่อนลูกที่ไปด้วยกันดีพอไหม สนิทกับลูกเราแค่ไหน อาจใช้วิธีการพูดคุยซักถาม

- สถานที่ปลอดภัยไหม แนะนำให้ไปส่ง-รับลูกเพื่อความสบายใจ

- อันตรายแค่ไหน มีโอกาสเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เพศ หรือไม่ โดยดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ตามดุลยพินิจของผู้ใหญ่

- พิจารณาตามสถานการณ์ เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองรู้จักลูกดีที่สุด ดังนั้นจึงต้องดูว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วหรือยัง

อธิบายให้เข้าใจ ถ้าไม่อนุญาต

หากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ลูกไป ควรจะต้องอธิบายให้เข้าใจ โดยอย่าสนใจเพียงแค่วิธีพูด แต่สิ่งสำคัญคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก สร้างบรรยากาศในบ้านแบบที่ใกล้ชิดอบอุ่น หากไม่อนุญาตควรบอกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อลูก เช่น พ่อแม่รักลูกนะแต่พิจารณาแล้ว ตรงที่จะไปดูแล้วไม่น่าไว้ใจ เป็นห่วงว่าจะไม่ปลอดภัย ซึ่งตรงนี้ถ้าลูกมีรากฐานการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาเป็นอย่างดี นั่นคือ มีความใกล้ชิดและความอบอุ่นจะทำให้ลูกเข้าใจเจตนา ความหวังดีของพ่อแม่

หากลูกเรียนรู้ที่จะเข้าใจ อดทน และอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ลูกก็ยากที่จะโกหกหรือไปเที่ยวโดยไม่บอก เพราะถูกฝึกให้รู้จักความอดทน ยับยั้งความต้องการของตนเอง และรักษาวินัยมาตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้นก็จะอยู่ในสังคมได้ดี มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง และงานที่ได้รับมอบหมายได้

นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำบ้านให้น่าอยู่ เช่น เตรียมขนมหรืออาหารที่ลูกชอบเพื่อแสดงถึงความห่วงใย ชื่นชมข้อดีของลูก สร้างคุณค่าในตัวลูก อย่าใช้คำพูดแรงหรือหงุดหงิดง่าย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

เกร็ดเล็ก : พูดคุยแนะนำเมื่อลูกเริ่มเป็นวัยรุ่น

 เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเข้าใจอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงของลูก การเตรียมตัวสำหรับพูดคุยกับลูกวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ

- เพราะวัยรุ่นมีความเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าพูดคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่ใช่เด็กอีกต่อไป

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรยึดหลักพูดให้น้อย ยิ้มให้มากขึ้น ทำบ้านให้น่าอยู่

- เปลี่ยนจากการบ่น ด่าว่า เป็นการพูดคุยแบบสั้น ๆ อย่างเข้าใจ หรือถามว่ามีอะไรไม่สบายใจไหม เหนื่อยไหม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม