พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จ.หนองบัวลำภู

| |
อ่าน : 634

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จ.หนองบัวลำภู thaihealth

การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีระบบ โดยในปี 2561 มีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการรับรององค์กรคุณภาพขั้นสูงและขั้นพื้นฐานจำนวน 222 องค์กร สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภูมีองค์กรผู้บริโภคขั้นสูงคือศูนย์ประสานงานหลักประกันคุณภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 4 บ้านหนองบัวคำแสน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 081-872-2627 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม