พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จ.หนองบัวลำภู

| |
อ่าน : 875

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จ.หนองบัวลำภู thaihealth

การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีระบบ โดยในปี 2561 มีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการรับรององค์กรคุณภาพขั้นสูงและขั้นพื้นฐานจำนวน 222 องค์กร สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภูมีองค์กรผู้บริโภคขั้นสูงคือศูนย์ประสานงานหลักประกันคุณภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 4 บ้านหนองบัวคำแสน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 081-872-2627 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม