เริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไหร่ดี?

| |
อ่าน : 634

ที่มา : คุยเรื่องเพศ ไม่ยากอย่างที่คิด โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.

เริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไหร่ดี? thaihealth

แฟ้มภาพ

สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้เริ่มพูดคุยเรื่องเพศกับลูก อย่าเพิ่งกังวลมากนัก เพราะไม่มีคำว่าสายเกินไป แต่ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างช้า ๆ

เริ่มเร็วที่สุด เป็นการดี

ควรคุยทันทีเมื่อลูกมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพราะเด็ก ๆ เริ่มเรียนรู้เรื่องเพศด้วยตัวเองตั้งแต่แรกเกิด จากการสำรวจร่างกายตนเอง และซึมซับจากวิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติ พูดคุย อบรบเลี้ยงดูเขา รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมที่คนในครอบครัวและสังคมรอบข้างปฏิบัติต่อกัน

โดยแทรกการคุยเรื่องเพศไปกับการพูดคุยในชีวิตประจำวัน และในการคุยแต่ละครั้ง ไม่ควรยัดเยียดข้อมูลมากจนเกินไป สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเปิดใจกว้าง พร้อมรับฟังในการพูดคุยกับลูกเสมอ เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ตรัง  อนาคตของชาติ  คุณภาพชีวิตคนไทย  โครงงานคุณธรรม  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์  แบ่งปันสุข  เทคนิกขับรถ  ง่าย  การควบคุมยาสูบ  ด้านอารมณ์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อ IUHPE2013 abstract การประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ best investments for health  ประชาคมอาเซียน.อุบลราชธานี  เสี่ยงมะเร็ง  สุขภาพดวงดา  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์  โสมเย็น  สีแดง  เครือข่ายตลาดสีเขียว  เที่ยวป่า  สาหร่าย  ผิวหมองคล้ำ  นวัตกรรมการอ่าน  ปลอดเหล้าบุหรี่