มรภ.สุราษฏร์ฯ ฝึกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

| |
อ่าน : 430

ที่มา :  ข่าวสด

มรภ.สุราษฏร์ฯ ฝึกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม thaihealth

แฟ้มภาพ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการภาคสนามบริการวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัด ใน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.

 นายสุรชัย สังข์งาม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร การจัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และความปลอดภัยของระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัด เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านอาจารย์รัชกร ฮ่งกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่าเพชร โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านสุชน และวัดในพื้นที่อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดเข้าร่วมกว่า 130 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม