มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู

| |
อ่าน : 1,142

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ goodlifeupdate.com

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ จ.ปัตตานี กลุ่มยังยิ้ม จ.นราธิวาส และกลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา จัดงาน "มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู" ที่ถนนหน้าวัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อสานสายใยหัวใจชาวใต้ให้ไหวเต้น จุดประกาย Spark พลังเยาวชนพลเมืองคนรุ่นใหม่ลุก ขึ้นมาขยับปีกฝันสรรค์สร้างชีวิตสุขภาวะ

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

นายวรพจน์ โอสถาภิรัตน์ ผู้ประสานงาน Spark U ภาคใต้ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า "มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ Spark U ใต้ ใช่เลย! ภายใต้โครงการ Spark U ปลุก ใจ เมือง ที่มีการทำงานใน 3 ภาค คือ เหนือ อีสาน ใต้ ปีนี้ดำเนินการมาในระยะที่ 2 เป้าหมายคือการให้คนในชุมชนนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นตัวจุดประกาย เป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกคนในชุมชนและคนภายนอกมองเห็นและลุกขึ้นมามีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เลือกหยิบประเด็น "หัวใจมลายู" ที่ทุกคนมองเห็นตรงกันว่าความดีงามของศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของมลายู จะเป็นตัวจุดประกาย ปลุกให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง

มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานเรียนรู้ใน 4 ห้องเรียน 4 ชุมชน ได้แก่ ห้องเรียนที่ 1 บ้านบางมะรวด ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี, ห้องเรียนที่ 2 บ้านป่าหลวง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, ห้องเรียนที่ 3 บ้านปูยุด ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ห้องเรียนที่ 4 บ้านท่าแรด ต.ป่าไร อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

ก่อนที่ทั้ง 4 ชุมชนจะยกห้องเรียนมาจัดแสดงร่วมกันที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยเนรมิตถนนหน้าวังเจ้าเมืองยะหริ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมในช่วงเย็นวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานชมการแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและร่วมกิจกรรม หลากหลาย เช่น การทำผ้ามัดย้อม ประดิษฐ์งานหัตถกรรมท้องถิ่น เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านโบราณ ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมในแต่ ละพื้นที่เป็นเครื่องมือปลุกพลัง ปลุกแรงบันดาลใจ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู บนความงดงามของอัตลักษณ์ที่หลากหลายของดินแดนใต้ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างพลังมิตรภาพอันดีงาม พัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

ด้าน นายเฉลิมชัย โสวิรัตน์ ประธานพิราบขาวชายแดนใต้ จ.ปัตตานี กล่าวว่า โครงการ Spark U เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ทำในสิ่งที่อยากทำ พูดในสิ่งที่อยากพูด สำหรับการทำงานของพิราบขาว จ.ปัตตานี จะใช้เครื่องมือหลักเป็นกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยแต่ละชุมชนจะหยิบเอาอาหาร การละเล่นการแสดงพื้นบ้าน และประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชน มาเป็นตัวเชื่อมโยงปลุกแรงบันดาลใจ หลังจากดำเนินการต่อเนื่องมา 8 เดือน ได้รับเสียงตอบรับในชุมชนดีมาก วันนี้ จ.ปัตตานีเรามีสถิติเป็นที่หนึ่งเรื่องปัญหายาเสพติด แต่พอมาทำ Spark U เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ย้อนกลับไปเห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดปัตตานีเคยเป็นที่หนึ่งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลายด้าน แต่วันนี้มันหาย ไป เราจะทำอย่างไรให้ความเป็นที่หนึ่งที่เรา ภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้าง ต้อง Spark ให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ในโครงการ แต่ต้องดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

ส่วน มูฮำหมัด อุมะ ประธานชุมชนบ้านปูยุด ที่นำเอา "สีลัต" ศิลปะการต่อสู้ของชาวมลายูอายุมากกว่า 500 ปี มาเป็นตัวเชื่อมโยงปลุกแรงบันดาลใจคนในชุมชน บอกเล่าว่า "ชมรมครอบครัวสีลัตเซนีกายงฟาตานีปูยุดไทยแลนด์ ดำเนินโครงการในลักษณะจิตอาสาสอนเด็กกำพร้า เด็กติดยา เด็กมีปัญหา และเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้สีลัตมาเป็นตัวปรับพฤติกรรมให้เด็ก ๆ และเยาวชนกลุ่มนี้มากว่า 5 ปีแล้ว แต่เมื่อมาทำงานกับโครงการ Spark U ทำให้สามารถนำสีลัตมาขยายการทำงานไปได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นถึง 4 เท่า โดยที่การทำงานที่ผ่านมาใช้สีลัตไป จุดแรงบันดาลใจให้ทั้งเด็ก ๆ ในโรงเรียน กลุ่ม ผู้ปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน มีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการใช้สีลัตมาเป็นท่าออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงวัย ประยุกต์เป็นการนวดบำบัด รื้อฟื้นศิลปหัตถกรรมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน นำสมุนไพร กะลาและไม้ตาลมาช่วยเรื่องการนวดบำบัดโรค เรานำสีลัตมาใช้ทั้งการส่งเสริมด้านสุขภาพ และการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เกิดเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจอย่างเป็นรูปธรรมของชุมชนในที่สุด"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม