มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู

| |
อ่าน : 932

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ goodlifeupdate.com

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ จ.ปัตตานี กลุ่มยังยิ้ม จ.นราธิวาส และกลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา จัดงาน "มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู" ที่ถนนหน้าวัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อสานสายใยหัวใจชาวใต้ให้ไหวเต้น จุดประกาย Spark พลังเยาวชนพลเมืองคนรุ่นใหม่ลุก ขึ้นมาขยับปีกฝันสรรค์สร้างชีวิตสุขภาวะ

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

นายวรพจน์ โอสถาภิรัตน์ ผู้ประสานงาน Spark U ภาคใต้ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า "มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ Spark U ใต้ ใช่เลย! ภายใต้โครงการ Spark U ปลุก ใจ เมือง ที่มีการทำงานใน 3 ภาค คือ เหนือ อีสาน ใต้ ปีนี้ดำเนินการมาในระยะที่ 2 เป้าหมายคือการให้คนในชุมชนนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นตัวจุดประกาย เป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกคนในชุมชนและคนภายนอกมองเห็นและลุกขึ้นมามีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เลือกหยิบประเด็น "หัวใจมลายู" ที่ทุกคนมองเห็นตรงกันว่าความดีงามของศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของมลายู จะเป็นตัวจุดประกาย ปลุกให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง

มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานเรียนรู้ใน 4 ห้องเรียน 4 ชุมชน ได้แก่ ห้องเรียนที่ 1 บ้านบางมะรวด ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี, ห้องเรียนที่ 2 บ้านป่าหลวง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี, ห้องเรียนที่ 3 บ้านปูยุด ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ห้องเรียนที่ 4 บ้านท่าแรด ต.ป่าไร อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

ก่อนที่ทั้ง 4 ชุมชนจะยกห้องเรียนมาจัดแสดงร่วมกันที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยเนรมิตถนนหน้าวังเจ้าเมืองยะหริ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมในช่วงเย็นวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานชมการแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและร่วมกิจกรรม หลากหลาย เช่น การทำผ้ามัดย้อม ประดิษฐ์งานหัตถกรรมท้องถิ่น เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านโบราณ ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมในแต่ ละพื้นที่เป็นเครื่องมือปลุกพลัง ปลุกแรงบันดาลใจ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู บนความงดงามของอัตลักษณ์ที่หลากหลายของดินแดนใต้ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างพลังมิตรภาพอันดีงาม พัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

ด้าน นายเฉลิมชัย โสวิรัตน์ ประธานพิราบขาวชายแดนใต้ จ.ปัตตานี กล่าวว่า โครงการ Spark U เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ทำในสิ่งที่อยากทำ พูดในสิ่งที่อยากพูด สำหรับการทำงานของพิราบขาว จ.ปัตตานี จะใช้เครื่องมือหลักเป็นกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยแต่ละชุมชนจะหยิบเอาอาหาร การละเล่นการแสดงพื้นบ้าน และประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชน มาเป็นตัวเชื่อมโยงปลุกแรงบันดาลใจ หลังจากดำเนินการต่อเนื่องมา 8 เดือน ได้รับเสียงตอบรับในชุมชนดีมาก วันนี้ จ.ปัตตานีเรามีสถิติเป็นที่หนึ่งเรื่องปัญหายาเสพติด แต่พอมาทำ Spark U เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ย้อนกลับไปเห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดปัตตานีเคยเป็นที่หนึ่งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลายด้าน แต่วันนี้มันหาย ไป เราจะทำอย่างไรให้ความเป็นที่หนึ่งที่เรา ภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้าง ต้อง Spark ให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ในโครงการ แต่ต้องดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู thaihealth

ส่วน มูฮำหมัด อุมะ ประธานชุมชนบ้านปูยุด ที่นำเอา "สีลัต" ศิลปะการต่อสู้ของชาวมลายูอายุมากกว่า 500 ปี มาเป็นตัวเชื่อมโยงปลุกแรงบันดาลใจคนในชุมชน บอกเล่าว่า "ชมรมครอบครัวสีลัตเซนีกายงฟาตานีปูยุดไทยแลนด์ ดำเนินโครงการในลักษณะจิตอาสาสอนเด็กกำพร้า เด็กติดยา เด็กมีปัญหา และเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้สีลัตมาเป็นตัวปรับพฤติกรรมให้เด็ก ๆ และเยาวชนกลุ่มนี้มากว่า 5 ปีแล้ว แต่เมื่อมาทำงานกับโครงการ Spark U ทำให้สามารถนำสีลัตมาขยายการทำงานไปได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นถึง 4 เท่า โดยที่การทำงานที่ผ่านมาใช้สีลัตไป จุดแรงบันดาลใจให้ทั้งเด็ก ๆ ในโรงเรียน กลุ่ม ผู้ปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน มีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการใช้สีลัตมาเป็นท่าออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงวัย ประยุกต์เป็นการนวดบำบัด รื้อฟื้นศิลปหัตถกรรมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน นำสมุนไพร กะลาและไม้ตาลมาช่วยเรื่องการนวดบำบัดโรค เรานำสีลัตมาใช้ทั้งการส่งเสริมด้านสุขภาพ และการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เกิดเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจอย่างเป็นรูปธรรมของชุมชนในที่สุด"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ไข่ดิบ  อาหารญี่ปุ่น  โอเมกา 3  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ e-learning  กะหล่ำดาว  ช่วยย่อยอาหาร  อักษรเบรลล์  ภาวะโลกร้อน  สังคมผู้บริโภคสีเขียว  เสี่ยงเพราะเพื่อน  ใยอาหาร  อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน  พัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  เตรียมตัวรับฤดูฝน  หอบหืด  ความดันโลหิตสุง  ทางจักรยาน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นชมหิ่งห้อยย่านบ้านบางกระสอบ จักรยานเพื่อน้อง โครงการปั่น ปันปัญญา ดิสเบรคทำงานได้อย่างไร ปั่นไปไว้พระทองคำเที่ยวเขาดิน  ภาคใต้  ดูแลสุขภาวะ