กทม.เข้มคุมพื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกิน75ไมโครกรัม

| |
อ่าน : 478

ที่มา :  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

กทม.เข้มคุมพื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกิน75ไมโครกรัม thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม. เตรียมใช้มาตรการในการเฝ้าระวังและกำกับดูแลอย่างเข้มข้น พื้นที่เขตที่มีค่าฝุ่นละออง ตั้งแต่ 76-100 มคก./ลบ.ม. ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระบุว่า การกระทำใดที่เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรืออื่นใด ซึ่งเป็นเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่และมีความเป็นอยู่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่จะมีผลกระทบกับประชาชน โดยในวันนี้กรุงเทพมหานครจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด และจะนำมติที่ได้จากการประชุมเสนอเป็นมาตรการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม และประกาศใช้มาตรการควบคุมในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง 76 มคก. ขึ้นไป

 ด้าน นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังจนถึงวันที่ 4 ก.พ. นี้ ว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่เขตที่มีค่าฝุ่นละอองเกิน 51-75 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครจะประกาศให้คำแนะนำแก่ประชาชนในเรื่องของวิธีการป้องกันฝุ่นละออง พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับเจ้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ และสถานประกอบการต่างๆ ให้ควบคุมการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ รวมถึงร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรในการกำหนดมาตรการควบคุมจุดที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม