ชวนแยกขยะ พร้อมชำแหละนำไปใช้ประโยชน์

| |
อ่าน : 1,775

ที่มา : แนวหน้า

ชวนแยกขยะ พร้อมชำแหละนำไปใช้ประโยชน์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผอ.เขตพระโขนง ชวนแยกขยะ 4 ประเภท พร้อมชำแหละนำไปใช้ประโยชน์

น.ส.อธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กล่าวว่าเขต ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการลดและแยกขยะ ในสถานศึกษาสถานประกอบการ ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนอาคารสูงในพื้นที่ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากมูลฝอย

เขต จึงขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานทุกภาคส่วน ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อรอเจ้าหน้าที่เขตไปจัดเก็บนำไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ได้แก่ 1.ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น 2.ขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดแก้ว โลหะ กระดาษ และขวดพลาสติกเป็นต้น 3.ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก โฟมเปื้อนอาหาร ซองขนมหรือ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น และ 4.ขยะพิษ หรือ ขยะอันตราย ได้แก่ วัตถุ หรือ มูลฝอยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์ ซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ สายชาร์จ หูฟัง เป็นต้น

สำหรับขยะจำพวกเศษอะลูมิเนียม หรือ เศษวัสดุอะลูมิเนียม เมื่อเจ้าหน้าที่เขตจัดเก็บรวบรวม นำส่งกรมควบคุมมลพิษในโครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ด้านกล่องเครื่องดื่มเขตจะส่งให้บริษัท ไฟเบอร์พลัส จำกัด เพื่อนำไปรีไซเคิลตามโครงการหลังคาสีเขียว ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยต่อไป ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ ติดต่อได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.02-3329682

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม