มสด.แนะ หลักสูตรอาหารผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 2,133

ที่มา :  ข่าวสด

มสด.แนะ หลักสูตรอาหารผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

มสด.แนะหลักสูตรอาหารผู้สูงอายุ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญโภชนาการทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ

อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และในฐานะหัวหน้าคณะวิจัย กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การประกอบอาหารไทยสุขภาพสำหรับ Grand Age ซึ่งหลักสูตรอบรมอาหารไทยผู้สูงอายุ เป็นโครงการย่อย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง "ครัวไทยสู่ตลาดโลก" โดยมีคณาจารย์มสด.ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงวัย เพราะปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มมากขึ้น

"นักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ด้านอาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ จึงบูรณาการศาสตร์ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งต่อความเชี่ยญชาญให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มสด."

อาจารย์จันทร์จนา กล่าวต่อว่า จากการศึกษาพัฒนาหลักสูตรกลุ่มผู้สูงวัย พบว่า กลุ่มผู้ สูงวัยสามารถแยกประเภทออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือผู้สูงอายุเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุเจ็บป่วย และ ผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดี ซึ่งผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะประเภทไหน จะต้องเน้นรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ลดคาร์โบไฮเดรต และงดอาหารรสจัด (เค็ม มัน หวาน) ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยผู้สูงอายุนั้นให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความมีสุขภาพดีด้วยอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาหารรับประทานเองอย่างเหมาะสม จากนพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และคณาจารย์โรงเรียนการเรือน มสด. ได้สาธิตเมนูอาหารแบบง่ายๆ และให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติจริง อาทิ ปลานึ่งจิ้มแจ่ว น้ำพริกอ่อง/ผักเคียง ฮังเลซี่โครงหมู ต้มผักหวานใส่ปลา ข้าวต้มธัญพืช แกงแค หมกเห็ด ฯลฯ ภารกิจข้างต้นถือเป็นการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม