ประกันสังคม ชี้แจงกรณีเงินสงเคราะห์บุตร

| |
อ่าน : 5,752

 ที่มา : ข่าวสด

ประกันสังคม ชี้แจงกรณีเงินสงเคราะห์บุตร thaihealth

แฟ้มภาพ

ประกันสังคม ชี้แจงกรณีจ่ายเงิน สงเคราะห์บุตรย้อนหลัง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มเงิน สงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วน ที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสำนักงานประกัน สังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนภายใน วันที่ 31 มกราคม 2562 พร้อมกับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนธันวาคม 2561 อีก 600 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงิน กรณีสงเคราะห์บุตรนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับตามสิทธิตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด คือ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนภายใน ระยะเวลา 36 เดือน หรือคงสภาพความเป็นผู้ประกันตน อยู่ รวมถึงบุตรต้องมีอายุแรกเกิดจนถึงช่วงไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และบุตรยังมีชีวิตอยู่

อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม